เอกอัครราชทูตเข้าพบประธานสภาลักเซมเบิร์ก
งานลอยกระทง ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Dirk Achten ปลัด กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2552 เวลา 19.30 น. เอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Dirk Achten ปลัด กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม โดยมีเอกอัครราชทูตคูเวต เอกอัครราชทูตออสเตรเลียและคู่สมรส เอกอัครราชทูตคอสตาริกาและคู่สมรส เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้และคู่สมรส เอกอัครราชทูตโปรตุเกสและคู่สมรส เอกอัครราชทูตจีนและคู่สมรส ดร. De Graeve ประธาน Group T และคู่สมรส กงสุลกิตติมศักดิ์ Timmermans และอัครราชทูตศรัณย์ฯ เข้าร่วมด้วย

ไทย