งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Dirk Achten ปลัด กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนจังหวัดหนองคายของโรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม

งานลอยกระทง ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ได้จัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2552 ขึ้น โดยมีคนไทยในเบลเยียมและจากประเทศใกล้เคียง มิตรสหายและครอบครัว กว่า 300 คน กงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ และนายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการเอก เข้าร่วมงาน

ในช่วงเช้า พระสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาต หลังจากนั้น ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา สวดพาหุง และเจริญสมาธิ ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมงานจึงร่วมลอยกระทงในสระน้ำจำลอง และร่วมชมกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดนางนพมาศ

ในโอกาสนี้ ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดพิมพ์ปฏิทินปี 2553 และบทสวดมนต์ (บทพาหุง) เผยแพร่  ผู้สนใจจึงอาจติดต่อขอรับจากทางวัดได้ที่โทร 02 3852855 หรือส่งอีเมล์ไปที่ wat_thai_dhammaram@hotmail.com

ไทย