งานลอยกระทง ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู
เอกอัครราชทูตพิศาล เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Patrick Dewael ประธานรัฐสภาเบลเยียม

โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนจังหวัดหนองคายของโรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 คณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียมรุ่นที่ 145 (Royal Belgian Military Academy) นำโดยพันเอก Dirk DE BUSSCHERE, Lic. ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต และคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้การต้อนรับและสนทนาด้วย

จุดประสงค์ในการเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ ของคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อยฯ ครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและอธิบายถึงการดำเนินโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนใน จังหวัดหนองคาย (Social Project Nong Khai 145 SSMW) ซึ่งคณะนักเรียนนายร้อยฯ รุ่นที่ 145 ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2006 และกำหนดจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2010 ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนนายร้อยทหารที่ร่วมโครงการดังกล่าวจะสำเร็จการศึกษา รวมเวลาดำเนินการทั้งหมด 5 ปี

โครงการนี้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2005 โดยคณะนักเรียนนายร้อยฯ ในขณะนั้นจำนวน 150 นายได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนในจังหวัดหนองคายจำนวน 15 คน ให้มีโอกาสศึกษาต่อจนได้รับประกาศนียบัตรและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ต่อมา นักเรียนนายร้อยฯ รุ่นที่ 145 ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการ มีคณะกรรมการควบคุมด้านการเงินและการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ โดยประสานงานกับคณะแม่ชีที่ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในจังหวัดหนองคาย อย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนในความอุปถัมภ์ของโครงการจำนวน 18 คน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา สายวิชาชีพ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย และในทุกๆ ปี ผู้อุปถัมภ์ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนในความอุปการะของตน และมีการเขียนจดหมายติดต่อกันอยู่เป็นประจำ

นอกจากการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนให้มีโอกาสก้าวหน้าทางการศึกษาแล้ว คณะนักเรียนนายร้อยฯ ยังได้ระดมเงินทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำหรับพักฟื้นผู้ป่วยและผู้ไร้ที่อยู่ อาศัยอีก 1 หลังในที่ดินในจังหวัดหนองคายที่เรียกว่า ?สวนแห่งมิตรภาพ? นับได้ว่าโครงการช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยเป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุด ของนักเรียนนักร้อยทหารบกเบลเยียม แม้ว่าได้มีโครงการต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการช่วยเหลือสังคมในภูมิภาคแอฟริกา โครงการนี้จึงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ทำกับประเทศในเอเชีย และเป็นโครงการที่ฝ่ายทหารของเบลเยียมมีส่วนร่วมอย่างมาก ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชนไทยในเบลเยียม ชาวเบลเยียม องค์กรและสมาคมไทยในเบลเยียมอย่างกว้างขวาง

เนื่องจากโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัดหนองคายกำหนดจะปิดตัวในปี การศึกษาหน้า คณะนักเรียนนายร้อยฯ จึงต้องเร่งระดมหาเงินทุนเป็นการใหญ่ โดยในวันที่ 16 ธันวาคม ศกนี้ จะจัดงาน Christmas Market ต่อด้วยงาน Carnival Party ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 งาน BDE Party วันที่ 7 เมษายน 2553 และปิดท้ายด้วยงานใหญ่ชื่อว่า Thai Event ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อกันหนาว และปฏิทินประจำปี 2010 จำหน่ายเพื่อหาเงินทุนเพิ่มเติมอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นถึงความตั้งใจจริงและความพยายามของนักเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม รุ่นที่ 145 ในการระดมทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในประเทศไทยตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของคนจำนวนมาก บางกิจกรรมเกี่ยวข้องกับนักเรียนนายร้อยฯ จำนวนนับพันคน จึงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะนักเรียนนายร้อยฯ โดยเฉพาะในช่วงคริสมาสที่จะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านไปร่วมทำกุศลและเที่ยวชมงาน Christmas Market ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยี่ยม ซึ่งร้าน Thai House จะไปออกร้านจำหน่ายอาหารไทย และนำรายได้ส่งไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าที่สวยงามและคุณภาพดีที่คณะนักเรียนนายร้อยฯ ตั้งใจผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับโครงการนี้ โดยสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ project145ssmw@gmail.com

 

ไทย