โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนจังหวัดหนองคายของโรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรและคณะฯ เดินทางเข้าร่วมการประชุม WCO ที่กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูตพิศาล เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Patrick Dewael ประธานรัฐสภาเบลเยียม

เมื่อวันที่1 ธันวาคม 2552  ออท. พร้อมด้วยอัครราชทูตศรัณย์ฯ และอัครราขทูตที่ปรึกษาพันทิพาฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Patrick Dewael ปธ. รัฐสภาเบลเยียม

เอกอัครราชทูตพิศาลฯ แสดงความยินดีที่คนชาติของเบลเยียม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงสำคัญในอียู คือ  นาย  Herman Van Rompuy ได้รับแต่งตั้งเป็น President of the Council of EU และนาย Karel de Gucht เป็น EC Trade Commissioner นอกจากนี้ เบลเยียมยังจะดำรงตำแหน่งประธาน   อียูในช่วงครึ่งหลังของปี 53 ด้วย รวมทั้งแจ้งว่า ประธานรัฐสภาไทยได้เคยมีหนังสือเชิญประธานรัฐสภาเบลเยียมเยือนไทย   และสถานทูตขอขอบคุณทางการเบลเยียมดูแลชาวไทยในเบลเยียมเป็นอย่างดี คนไทยเหล่านี้สามารถผสมผสานเข้ากับสังคมเบลเยียมได้ดี   ปัจจุบัน สมาพันธ์พุทธเบลเยียมกำลังดำเนินการเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้รับการรับรองโดย รัฐสภาเบลเยียม ซึ่งสถานทูตฯ สนับสนุนความพยายามนี้ และหวังว่า ประธานรัฐสภาจะให้การสนับสนุนด้วย สุดท้ายแจ้งให้ทราบว่า ไทยและเบลเยียมกำลังจัดทำร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกด้าน รวมถึงในระดับรัฐสภา ซึ่งหวังว่าจะสามารถลงนามได้เมื่อ นรม.ไทยเยือนเบลเยียมในช่วงปี 53

ประธานรัฐสภาฯ ยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกว่า 140 ปีและทราบเรื่องคำเชิญจากประธานรัฐสภาไทยให้ประธานรัฐสภาเบลเยียมเยือนไทย ซึ่งมีความเป็นได้ว่าอาจเยือนในช่วงปีหน้า  ยินดีที่ทราบว่า นรม.ไทยอาจเยือนเบลเยียมและพร้อมที่จะพบและหารือกับ นรม.ไทยในช่วงที่มาเยือน นอกจากนี้ เห็นด้วยที่ร่างแผนปฏิบัติการร่วมไทย-เบลเยียมจะเน้นเรื่องความร่วมมือระดับ รัฐสภาด้วย  และสนใจรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการรับรองพระพุทธศาสนา ซึ่งเอกอัครราชทูตพิศาลฯ รับที่จะส่งข้อมูลให้โดยเร็ว

 

ไทย