เอกอัครราชทูตพิศาล เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Patrick Dewael ประธานรัฐสภาเบลเยียม
Provinciale Hogeschool Limburg ต้องการมีความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรและคณะฯ เดินทางเข้าร่วมการประชุม WCO ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552  ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบฯ  เพื่อเป็นเกียรติฯ แก่ ดร. สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านนโยบายขององค์การศุลกากร โลก (Policy Commission of the World Customs Organization ? WCO) และการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ภาษี (Revenue Management Conference)  ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ WCO ที่กรุงบรัสเซลส์ ระหว่าง 7- 9 และ 10-11 ธันวาคม 2552 ตามลำดับ

ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกรมศุลกากรและคณะฯ ได้มีโอกาสรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนสถานทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ เกษตร ศุลกากร และผู้แทน ททท. ประจำกรุงบรัสเซลส์ เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีอียู-อาเซียน ลู่ทางการส่งออกสินค้าไทยมายังอียู  และประเด็นขัดแย้งด้านการค้า/การลงทุนระหว่างไทย-อียูที่ยังมีอยู่

ไทย