Provinciale Hogeschool Limburg ต้องการมีความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดไทยธรรมาราม

งาน Christmas Market ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าไทยและหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยใน งาน Christmas Market ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม (Royal Military Academy) บริเวณลานหน้าโรงเรียนฯ ซึ่งนักเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม รุ่นที่ 145 จัดขึ้นเพื่อรณรงค์หารายได้ส่งไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่จังหวัด หนองคาย

ในงานดังกล่าว นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต และภริยา ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีพันตรี Dirk DE Busschere อาจารย์โรงเรียนนายร้อยฯ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมรอบๆ บริเวณงาน ซึ่งมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด รวมทั้งร้าน Thai House ซึ่งมาออกร้านจำหน่ายอาหารไทยในงานเพื่อช่วยกันระดมทุนส่งไปช่วยเหลือเด็ก นักเรียนในประเทศไทย อนึ่ง พลตรี Harry Vindevogel ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยฯ และภริยาได้มาเยี่ยมบูธของสถานทูตด้วย

     หลังเสร็จสิ้นงาน นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต ได้มอบเงินรายได้ทั้งหมดจากขายสินค้าไทยและหนังสือ ให้แก่พันตรี Busschere เพื่อนำไปสมทบเงินทุนใน Nongkai project ในประเทศไทยต่อไป

ไทย