งาน Christmas Market ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม
นายต่อพงษ์ โชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เยือนกรุงบรัสเซลส์

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดไทยธรรมาราม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2553 วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ได้จัดงานวันปีใหม่ 2553 โดยมีคนไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียง มิตรสหายและสมาชิกครอบครัวกว่า 250 คน พร้อมด้วยนายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ เลขานุการเอก (กงสุล) เข้าร่วมงาน

ในช่วงเช้า พระสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาต หลังจากนั้น ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สวดพาหุงมหาการุณิโกพร้อมกัน  จากนั้นพระสงฆ์ฉันเพล ในช่วงบ่าย มีการสวดทำนองสรภัญญะและเจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตา เพื่อความสุขสวัสดี เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2553

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 วัดไทยธรรมารามจะจัดงานวันมาฆบูชาขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ไทย