ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดไทยธรรมาราม
งานปีใหม่ที่สมาคม ThaiBel จัดขึ้น ณ Luchtbal เมือง Antwerp

นายต่อพงษ์ โชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553  ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบฯ  เพื่อเป็นเกียรติฯ แก่ นายต่อพงษ์ โชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาเยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารืออย่างเป็นทางการกับนาย  Geert Versnick ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

ในโอกาสดังกล่าว ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศฯ และคณะฯ ได้มีโอกาสรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนสถานทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานเกษตร ศุลกากร ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์และ ททท. ประจำกรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยผู้แทนคนไทยและนักเรียนไทยที่อาศัยในกรุงบรัสเซลส์

ไทย