นายต่อพงษ์ โชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เยือนกรุงบรัสเซลส์
สถานทูตจัดสอบให้นักศึกษามสธ.

งานปีใหม่ที่สมาคม ThaiBel จัดขึ้น ณ Luchtbal เมือง Antwerp

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต และนายอำนาจ พละพลีวัลย์ เลขานุการเอก ไปร่วมงานปีใหม่ที่สมาคม ThaiBel จัดขึ้น ณ Luchtbal เมือง Antwerp ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นาย Jonkheer Jocelyn Timmermans กงสุลกิตติมศักดิ์เมือง Antwerp ด้วย

 

ไทย