สถานทูตจัดสอบให้นักศึกษามสธ.
งาน Asia Fair 2010

งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mrs Milena Vicenova เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐเช็กประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 15 กพ.53 เอกอัครราชทูตพิศาลฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mrs Milena Vicenova เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐเช็กประจำสหภาพยุโรป (หรืออียู) รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในฐานะที่สาธารณรัฐเช็กเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอียู (เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547 เคยดำรงตำแหน่ง ปธ.อียูระหว่าง 1 มค.-30 มิ.ย.52)

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้เชิญเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรบางประเทศที่มิใช่สมาชิกอียูร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วย ได้แก่ เม็กซิโก (Ms. Sandra Fuentes-Berain) แคนาดา (Mr. Ross Hornby) พม่า (นาย U Thaung Tun) ภูฐาน (นาย Sonam Tobden Rabaye) และบังคลาเทศ (Ms.Ismat Jahn) ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น แนวโน้มพัฒนาการ/วิธีการดำเนินงานในอียูภายหลังสนธิสัญญาลิสบอนมีผลบังคับใช้ ลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอียูกับประเทศนอกภูมิภาค สถานการณ์เจรจาความตกลงเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

 

ไทย