งานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ จากสถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมาคมอัญมณี และอบจ.ลำพูน

เอกอัครราชทูต เข้าพบหารือกับกลุ่ม เบลเยียม-ไทย Interparliamentary

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ออท. อท. ศรัณย์ฯ และนายอำนาจ พละพลีวัลย์ เข้าพบหารือกับกลุ่มเบลเยียม-ไทย Interparliamentary ประกอบด้วย สว. Paul Wille สส. Hilde Vautmans อดีตประธานกรรมาธิการต่างประเทศ และนาง Brigitte de Planck, First advisor – Public and International relations รัฐสภาเบลเยียม โดยหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย

 

ไทย