พระพุทธชินราช (จำลอง) ณ วัดไทยธรรมาราม
นักมวยไทยป้องกันแชมป์ในเบลเยียม

สถานทูตจัดสอบให้นักศึกษาในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2553 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท กว่า 10 คน ซึ่งมีพระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดไทยในฝรั่งเศสศึกษาอยู่ด้วย ได้เข้าสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2552 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งได้รับเป็นสถานที่จัดสอบ และดำเนินการจัดสอบให้นักศึกษารามคำแหงในครั้งนี้เกือบ 40 รายวิชา

การใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษา ย่อมเป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิต โอกาสศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ผู้อยู่ในประเทศไทย แต่มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ได้ช่วยขยายโอกาสให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย

ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 15 (เปิดรับสมัคร 17 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 2553) และระดับปริญญาโท รุ่นที่ 11 (เปิดรับสมัคร 19 เมษายน – 14 มิถุนายน 2553) โปรดดูรายละเอียดได้จาก www.ru.ac.th/oasc

ไทย