นักมวยไทยป้องกันแชมป์ในเบลเยียม
การเข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ Hand in Hand ครั้งที่ 2

เอกอัครราชทูตพิศาลฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Jean De Ruyt เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรเบลเยียมประจำอียู

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Jean De Ruyt เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเบลเยียมประจำสหภาพยุโรป หรือ อียู และนาง Veronique Petit ที่ปรึกษาคณะผู้แทนเบลเยียมประจำอียู เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็น ในฐานะที่เบลเยียมจะดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปในครึ่งสองของปี 2553 และเป็นประธานจัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ASEM ในช่วงดังกล่าว ซึ่งจะเน้นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรป ทั้งในระดับการเมือง รัฐสภา ภาคธุรกิจและประชาสังคม นอกจากนาย Jean De Ruyt และนาง Veronique Petit แล้ว ผู้ร่วมงานอื่นๆประกอบด้วยนาย Philippe Beke อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม นาย Jalil Jilani เอกอัครราชทูตปากีสถาน นาย Nguyen Manh Dzung เอกอัครราชทูตเวียดนาม นาย Jun Yokota เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น อัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ และอัครราชทูตที่ปรึกษา พันทิพา เอี่ยมสุทธา

 

ไทย