เอกอัครราชทูตพิศาลฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Jean De Ruyt เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรเบลเยียมประจำอียู
หอการค้าเบลเยี่ยมชี้จุดเด่นการทำธุรกิจกับเบลเยี่ยม

การเข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ Hand in Hand ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับชุมชนชาวไทยในประเทศลักเซมเบิร์กได้เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ Hand in Hand ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเมือง Larochette ประเทศลักเซมเบิร์ก ตามคำเชิญของทางการเมือง Larochette ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวต่างชาติในเมืองดังกล่าวท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสนับสนุนแก่ชุมชนชาวไทยและคณะกรรมการวัดไทยพุทธารามในลักเซมเบิร์ก ออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยนำอาหารและขนมไทย ได้แก่ ผัดไท พะแนงไก่ ปอเปียะ ทอดมันปลา และขนมครก ไปให้แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าชมงานทดลองชิม การแสดงแกะสลักผักและผลไม้ และได้นำนิตยสาร L?Eventail ซึ่งมีเรื่องราวและรูปภาพเกี่ยวกับราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมไทยไปมอบให้แก่นาย Pierre Wies นายกเทศมนตรีเมือง Larochette รวมทั้งแจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยแก่ผู้เข้าเยี่ยมบูธไทยด้วย

นอกจากบูธไทยแล้ว ชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมือง Larochette ได้ร่วมออกบูธในงาน ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ฮังการี ลักเซมเบิร์ก และแกมเบีย โดยบูธไทยเป็นบูธเอเชียเพียงประเทศเดียวที่เข้าร่วมงาน 2 ปีติดต่อกัน และยังได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย และดนตรีระนาดไปร่วมแสดงในงาน ร่วมกับวงออร์เคสต้าของลักเซมเบิร์ก สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก

 

ไทย