หอการค้าเบลเยี่ยมชี้จุดเด่นการทำธุรกิจกับเบลเยี่ยม
งาน European Seafood Exposition 2010

งาน Potluck เลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เอกอัครราชทูตและภริยา เป็นเจ้าภาพในงาน Potluck ของกลุ่ม ประเทศอาเซียนเพื่อเลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงบรัสเซลส์ นาย Nadjib Riphat Kesoema และภรรยา โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยา อุปทูต และเจ้าหน้าที่การทูตของสถานเอกอัครราชทูตอาเซียน 9 ประเทศในกรุงบรัสเซลส์ร่วมงานประมาณ 40 คน

ไทย