ขอให้มีความสามัคคีปรองดอง เพราะเราทุกคนเป็นคนไทยด้วยกัน แต่อาจคิดต่างกันได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนกรุงบรัสเซลส์ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2553

โรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียมจัดงานช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในหนองคาย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 นักเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม รุ่นที่ 145 ได้จัดงาน Thai Happening and Buffet ณ สโมสรโรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม (Royal Military Academy) ซึ่งเป็นงานใหญ่ครั้งสุดท้ายของรุ่นก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาโทในเดือนสิงหาคม ศกนี้ เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนและสร้าง ?สวนมิตรภาพ (Garden of Friendship) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในจังหวัดหนองคาย

การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ผู้แทนการท่องเที่ยวไทยประจำเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก การบินไทย สมาคมมิตรภาพไทย-เบลเยียม องค์กรฟาติมา และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเบลเยียม (กศน.) มาร่วมออกบูธแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การแกะสลักผักผลไม้ นวดแผนไทย กล้วยไม้ไทย สินค้าหัตถกรรมไทย น้ำมันหอมระเหยไทย เบียร์และน้ำผลไม้ไทย ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันและบรรยากาศไทยๆ ให้แก่งานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะพันเอก Dirk De Busschere อาจารย์โรงเรียนนายร้อยฯ ผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนนายร้อยฯ กับหน่วยงานไทยทั้งในเบลเยียมและจังหวัดหนองคาย และเป็นผู้จัดงาน Thai Happening and Buffet โดยมีคณะกรรมการและนักเรียนของ กศน. ร่วมแรงร่วมใจในการตกแต่งสถานที่ ประกอบอาหารและขนมไทยสำหรับเลี้ยงแขกผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนนายร้อยฯ จำนวนกว่า 400 คน เพื่อรณรงค์รวบรวมเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมด ส่งไปช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดหนองคายให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้

ไทย