รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนกรุงบรัสเซลส์ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2553
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยือยกรุงบรัสเซลส์

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะการไฟฟ้านครหลวงเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านพลังงาน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเกษตร ศุลกากร และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ และข้าราชการ ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมหารือและบรรยายสรุปด้านพลังงานแก่ นายธีรภัทร สันติเมทนีดล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้แทนคณะกรรมการและสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

ไทย