รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะการไฟฟ้านครหลวงเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านพลังงาน
สมาคมไทยเฟลมิชจัดพิธีมงคลสมรสตามวัฒนธรรมประเพณีและธรรมเนียมไทยให้สมาชิกสมาคม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยือยกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 22553 เอกอัครราชทูตและภรรยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ที่เดินทางมาเยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อเข้าหารือกับประธาน European Union Military Committee (EUMC)

ไทย