สมาคมไทยเฟลมิชจัดพิธีมงคลสมรสตามวัฒนธรรมประเพณีและธรรมเนียมไทยให้สมาชิกสมาคม
การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหในเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับ Antwerp World Diamond จัดงาน

สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับ Antwerp World Diamond จัดงาน Thailand  Belgium Gems and Jewellery Networking เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับ Antwerp World Diamond Center (AWDC) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Thailand Belgium Gems and Jewellery Networking ณ ตึกที่ทำการ AWDC โดยมีสมาชิก AWDC ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 คน โดยเอกอัครราชทูตและ นาย Freddy Hanard CEO AWDC เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการส่งออก) ณ กรุงเฮก ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและทำธุรกิจในประเทศไทย โดยจุดเด่นของงานคือการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจากนายวิชัย อัศรัสกร นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

การจัดงานในครั้งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้ AWDC และสมาชิกได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุดในไทยและการพัฒนาฝีมือปัญญาไทย และเชิญชวนสมาชิก AWDC ไปร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทยกับเบลเยียม

ภายหลังการสัมมนาได้มีการจัดให้นักธุรกิจเบลเยียมที่สนใจจำนวน 12 รายหารือสองต่อสองกับนายวิชัยฯ เพื่อหารือในรายละเอียดและหาลู่ทางการประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยใช้เวลาคนละ 15-20 นาทีในการหารือตลอดบ่ายของวันเดียวกัน

ไทย