การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหในเบลเยียม
การจัดงานฉายภาพยนตร์ไทยรางวัลปาล์มทองคำ ประจำปี 2553 เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ

บรรพชาสามเณรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553 วัดธัมมปทีป เบลเยียม ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร 6 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียติและถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันแม่แห่งชาติของปวงชนชาวไทย ซึ่งจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 12 สิงหาคม 2553

นายศรัณย์  เจริญสุวรรณ อุปทูต ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพร  ผู้ไปร่วมงานได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและสรรเสริญพระบารมี  จากนั้น จึงเป็นพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล  ภายหลังพิธีบรรพชาสามเณร พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 6 รูปได้ออกรับบิณฑบาต  ผู้มาร่วมงานต่างซาบซึ้งปิติยินดีที่เห็นบุตรหลานของตนและของมิตรสหาย ได้บวชเรียนเป็นระยะเวลากว่า 3 สัปดาห์ เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล ทดแทนพระคุณบิดามารดา และช่วยสืบต่อพระศาสนา

วัดธัมมปทีปสร้างขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ด้วยความศรัทธาและร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในเขตแฟลนเดอร์ส  มีพระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธีเป็นเจ้าอาวาส  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางวัดได้จัดกิจกรรมทางศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยตลอดมา มีกิจกรรมโรงเรียนสอนภาษาไทย นาฏศิลป์ไทย และการเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า มีคนท้องถิ่นจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้แสดงความสนใจเลื่อมใส นอกจากนี้ ทางวัดยังได้ รับเชิญจากโรงเรียนท้องถิ่นให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอกาสและวาระต่างๆ เสมอมาด้วย

ไทย