การจัดงานฉายภาพยนตร์ไทยรางวัลปาล์มทองคำ ประจำปี 2553 เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ
วัดไทยธรรมารามครบ 11 ปี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 เอกอัครราชทูตและภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่นายนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 เอกอัครราชทูตและภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่นายนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และคณะที่เดินทางมาเยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือข้อราชการและรับฟังการบรรยายสรุปกับฝ่ายคณะกรรมาธิการยุโรป และคณะผู้แทนไทยที่เดินทางมาประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปจากกระทรวงพาณิชย์โดยมี รองอธิบดี วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ จากกรมการค้าต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ

ไทย