เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 เอกอัครราชทูตและภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่นายนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8

วัดไทยธรรมารามครบ 11 ปี

วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู มีอายุครบ 11 ปีในเดือนกันยายน 2553 ในโอกาสดังกล่าว ผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียง นำโดยคุณชาย เวโน คุณสุพรรณี บุญถูก คุณสุรัญญา ทองบุญรอด คุณบุญธง ก่อมงคงกูล คุณ Harry และคุณบรรทม Metzen ได้ร่วมกันเป็นคณะกรรมการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี 1009 กอง ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553

ดร. สุภาค (ที่ปรึกษา ด้านสหภาพยุโรป ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป) และคุณศิริวรรณ โปร่งธุระ ได้เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตพิศาล และคุณวัญจนา มาณวพัฒน์ ร่วมทอดผ้าป่า ในนามสถานเอกอัครราชทูตฯ 20 กอง และในนามคุณวัญจนาฯ และ คู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ อีก 22 กอง โดยมีคุณวสันต์ นนทแก้ว และกงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ไปร่วมงานด้วย

วัดไทยธรรมาราม (www.watthaidhammaram.be) มีท่านเจ้าคุณ พระสุธีญาณวิเทศ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระมหาวิเชียร วชิรปญโญ และพระมหาฉิมพลี ฐิติญาโณ วัดไทยธรรมารามเป็นสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งสหภาพพุทธศาสนาเบลเยียม และได้รับกฐินพระราชทานเมื่อปี 2552

ไทย