วัดไทยธรรมารามครบ 11 ปี
ช่วยเหลือผู้สูงอายุไทยที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิกับ T.A.P.A.T.

ร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8

เมื่อ 3-6 ต.ค. 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย นายอิสรา สุนทรวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาฯ นายกฯ ฝ่ายการเมืองและปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกฯ ฯลฯ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM 8) ที่ Royal Palace กรุงบรัสเซลส์ ในหัวข้อ Quality of Life, achieving greater wellbeing and more dignity for all citizens? โดยสมเด็จพระราชาธิบดี Albert ที่ 2 แห่งเบลเยียมทรงให้การต้อนรับ

ตลอดระยะเวลาของการประชุม นายกรัฐมนตรีของไทยได้ร่วมแสดงทัศนะ วิสัยทัศน์ ข้อคิดเห็น จุดยืน และสะท้อนท่าทีของไทยในหัวข้อต่างๆ อาทิ Sustainable Development, Financial and Economic Governance, Global Issues, Regional Issues และ People to people, Visibility and Future of ASEM รวมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับหัวหน้าคณะผู้แทนต่างๆ และผู้นำภาคเอกชนจากประเทศสมาชิก เพื่อรับทราบผลการประชุม Asia-Europe Business Forum ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของ ASEM โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อผลการประชุมดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงก่อนการประชุม ASEM 8 นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้พบหารือในประเด็นทวิภาคีกับหัวหน้าคณะผู้แทนต่างๆ ได้แก่ นาย Herman Van Rompuy ประธานคณะมนตรียุโรป นาย Jose Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนาย Andrus Ansip นายกรัฐมนตรีเอสโตเนีย และในระหว่างเวลาพักการประชุมในช่วงต่างๆ นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือทวิภาคีแบบ Corridor กับนาย Yves Leterme รักษาการนายกรัฐมนตรีเบลเยียม นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมนี นาย Borut Pahor นายกรัฐมนตรีสโลวีเนีย และนาย Hun Sen นายกรัฐมนตรีกัมพูชา อีกด้วย

ภายหลังการประชุม ASEM 8 นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ A Passage to Asia ซึ่งฝ่ายเบลเยียมร่วมกับสมาชิก ASEM หลายประเทศ รวมทั้งไทย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนานอีกกิจกรรมหนึ่งของ ASEM ที่พิพิธภัณฑ์ BOZAR โดยมีเจ้าฟ้าชาย Philippe และเจ้าหญิง Mathilde แห่งเบลเยียม เสด็จฯ ร่วมทอดพระเนตรนิทรรศการดังกล่าวด้วย

ไทย