ร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ททท. และการบินไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์ ร่วมกันจัดกิจกรรม การสาธิตและประกอบอาหารไทย

ช่วยเหลือผู้สูงอายุไทยที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิกับ T.A.P.A.T.

คุณฟรองซ์ เมแล็ง ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร T.A.P.A.T. ได้มาเยี่ยม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และพบเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 โดยย่อ องค์กร T.A.P.A.T. เกิดขึ้นจากความรักและ ความประทับใจจากการเคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยของคุณฟรองซ์ และครอบครัว

ภายหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ด้วยจิตใจที่ดีงามของคุณฟรองซ์ ซึ่งเป็นห่วงกลุ่มคนชราและผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งสูญเสียลูกหลานและได้รับผลกระทบอย่างยิ่งจากภัยดังกล่าว คุณฟรองซ์ จึงได้ก่อตั้งองค์กร T.A.P.A.T. โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือระดมหาการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ บ้านพักคนชราที่จังหวัดภูเก็ต

ในปีนี้ องค์กร T.A.P.A.T. จะจัดงานระดมทุนขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ณ Jardins de Fontenay, Rue des Champs 67, 1040 Etterbeek ระหว่างเวลา 11.00 -16.00 น. เมืองเอเธอร์บีก ธนาคาร บีเอ็นพี ปารีบา วัดไทยธรรมาราม ผู้ประกอบการสปาไทย ร้านอาหารไทย วงดนตรีไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุน

เอกอัครราชทูตพิศาล และกงสุลได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว และมอบร่มฝีมือหัตถกรรมจากประเทศไทย คุณฟรองซ์ได้มอบโปสเตอร์การจัดงานให้สถานเอกอัครราชทูตฯ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.tapat.be หรือโทร 0473 11 92 41

 

ไทย