สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ททท. และการบินไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์ ร่วมกันจัดกิจกรรม การสาธิตและประกอบอาหารไทย
เข้าสอบมสธ. ได้ที่เบลเยียม

คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 เอกอัครราชทูต และภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 40 คน โดยมีอาจารย์วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้นำคณะนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 4 – 22 ตุลาคม 2553

คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีอาจารย์สถิต สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงและเคย เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Game 2006 ณ เมือง เซียะเหมิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับสองเหรียญเงินจากการแข่งขันประเภท ?Youth Choirs of Equal voices? และประเภท ?Folklore with Instrumental Accompaniment? ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Siam Paragon Christmas Carol Contest 2006

ไทย