เข้าสอบมสธ. ได้ที่เบลเยียม
กฐินสามัคคี และกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

ตามที่วัดสระเกศและสมาคมวัดไทยธรรมาราม ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดไทยธรรมารามไว้นั้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดไทยธรรมาราม โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ คุณวัญจนา  มาณวพัฒน์ ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยครอบครัวข้าราชการ ชาวไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์กและประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน

วัดไทยธรรมาราม (www.watthaidhammaram.be) เป็นสมาชิกก่อตั้งของสหภาพพุทธศาสนาเบลเยียม วัดตั้งอยู่เลขที่ 71 Chaussee de Louvain, 1410  วัดไทยธรรมารามได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินครั้งแรกเมื่อปี 2552 ปัจจุบันวัดมีอายุ 11 ปี มีพระสุธีญาณวิเทศเป็นเจ้าอาวาส

ไทย