ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
อกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ EU meets Asia

กฐินสามัคคี และกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก

วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเซสซอง (Centre Culturel Cessang)  โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยในลักเซมเบิร์ก เบลเยียม เยอรมัน และประเทศใกล้เคียง พร้อมครอบครัวและมิตรสหายกว่า 300 คน โดยมีเอกอัครราชทูตพิศาล  มาณวพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาพันทิพา เอี่ยมสุทธา  ที่ปรึกษา ดร. สุภาค โปร่งธุระ และภรรยา กงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ พร้อมครอบครัว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อีก 6 คนร่วมงานด้วย พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป ได้ออกรับบิณฑบาตรอาหารแห้ง หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระ และจึงร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ผู้มาร่วมงานได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งคนไทยจากเมืองต่างๆ ได้มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจตระเตรียมและนำมาช่วยงาน จากนั้น มีการแสดงนาฏศิลป์ไทย 2 ชุด โดยผู้แสดง 2 คน ซึ่งเป็นพี่น้องกันและเป็นบุตรของคนไทยกับคนต่างชาติที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ แต่ก็รำไทยได้สวยงามประทับใจผู้ไปร่วมงานบุญดังกล่าว

ในวันนั้น มีคนลักเซมเบิร์กหลายคนซึ่งไปร่วมงานได้ออกปากว่า คงไม่มีชาติใด และไม่มีคนชาติใดเสมอเหมือนกับคนไทย ซึ่งในโอกาสดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า มีความสามัคคีและศรัทธาร่วมช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม มีความร่าเริงสนุกสนาน มีรอยยิ้มที่น่าประทับใจ

ต่อมาจึงได้ประกอบพิธีทอดกฐิน เริ่มจากการแห่กฐิน 3 รอบ ในปีนี้ มีคุณฉลวย ดิษฐ์ครบุรีเป็นเจ้าภาพกฐิน และเป็นที่น่ายินดีว่า มีพุทธศาสนิกชนจากเบลเยียม เยอรมันและประเทศใกล้เคียงมีกุศลศรัทธาร่วมเดินทางไปทอดกฐินถวายวัดไทยพุทธารามในลักเซมเบิร์กในครั้งนี้ด้วย

ในวันดังกล่าวซึ่งมีคนไทยจำนวนมากไปร่วมงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้นำหน่วยกงสุลสัญจรออกไปให้บริการรับทำหนังสือเดินทาง e passport  ออกสูติบัตร และคำให้ปรึกษาต่างๆ มีผู้ไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 10 ของคนไทยในลักเซมเบิร์กทั้งประเทศ  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไปให้บริการกงสุลสัญจรในลักเซมเบิร์กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงกฐินของทุกปี

ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศขนาดเล็กในยุโรป แต่มีรายได้ประชาชาติและคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐานสูง เป็นที่ตั้งของสถาบัน หน่วยงานของสหภาพยุโรปที่สำคัญหลายแห่ง  มีคนลักเซมเบิร์กเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก (เมื่อเทียบกับการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของคนลักเซมเบิร์ก)  ในปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอยู่ประมาณ 200 คน และมีวัดไทย 1 แห่งคือวัดไทยพุทธาราม มีพระครูศรีธรรมวิเทศเป็นเจ้าอาวาส

ไทย