กฐินสามัคคี และกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก
เพื่อนไทยในเบลเยียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ครูอาสาภาษาไทยในยุโรป

อกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ EU meets Asia

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ Club Prince Albert ระหว่าง 19.00-21.30 น. สมาคมนักเรียนเก่า London School of Economics (LSE) สาขาบรัสเซลส์ ได้เชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ EU meets Asia ร่วมกับนาย Van de Voorde, Head of Unit European Policy Coordination Unit, กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม โดยมีนาย Spiegel, Financial Times Bureau Chief เป็นผู้ดำเนินรายการ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอประเด็นสำคัญๆ อาทิ (1) ผลการประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ 8 (2) กระบวนการรวมตัวและความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบของ ASEAN และ EU (3) บทบาทของประเทศสำคัญในภูมิภาค เช่น จีน (4) โอกาสสำหรับอียูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ (5) มุมมองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่ออียู โดยมีศิษย์เก่า LSE และผู้สนใจ ประมาณ 50 คน เข้าร่วมงาน นับเป็นการช่วยเสริมสร้าง networking และประชาสัมพันธ์พัฒนาการที่น่าสนใจต่างๆ ทั้งในแง่ของประเทศไทย อาเซียน อาเซม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างยุโรปและเอเชียในภาพรวม ผู้เข้าร่วมต่างให้ความสนใจ ตั้งข้อสังเกต และซักถามเป็นจำนวนมาก

ไทย