อกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ EU meets Asia
พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ต่างประเทศ

เพื่อนไทยในเบลเยียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ครูอาสาภาษาไทยในยุโรป

สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2553 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่กงสุลซึ่งเป็นนักเขียนรับเชิญของวารสารเพื่อนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์

ที่ประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ ผ่านกิจกรรมโรงเรียนเพื่อนไทย เพื่อนไทยพาทัวร์ วารสารเพื่อนไทย รวมถึงเรื่องประธานสมาคมฯ จะรับมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์ครูอาสาภาษาไทยในยุโรปในปี 2554 และจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งจะมีวิทยากรเช่นท่าน ว. วชิรเมธี และอ. สาลี่ ศิลปธรรม ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสมาคมทางอีเมล์ pueanthai.letterbox@gmail.com หรือ ที่ร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ต

สมาคมเพื่อนไทยฯ จัดตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในสมัยเอกอัครราชทูตดอน ปรมัตน์วินัย และอัครราชทูตจันทร์พิพา ภู่ตระกูล (ตำแหน่งเดิมในสมัยนั้น) ที่ประสงค์จะให้ชุมชนไทยในเบลเยียมมีความเข้มแข็ง ทำประโยชน์ให้ทั้งบ้านเกิดและประเทศที่พักอาศัยอยู่ มีความรัก สามัคคี และช่วยเหลือสนับสนุนกัน

 

ไทย