วัดไทยธรรมารามบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
สมาคมไทย-เบล จัดงานสังสรรค์สมาชิกในโอกาสขึ้นปีใหม่

เอกอัครราชทูต ในฐานะประธานคณะทูตอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ เลี้ยงหารือกับนาย แดนนี่ พีเตอร์ ประธานวุฒิสภาเบลเยียม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ในฐานะประธานคณะทูตอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ เลี้ยงหารือกับนาย Danny Pieters ประธานวุฒิสภาเบลเยียม (สังกัดพรรค NV-A ของภูมิภาคแฟลนเดอร์ส) นาย Piet De Bruyn สมาชิกคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาเบลเยียม และนาย Philippe Beke อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ เบลเยียม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะทูตอาเซียน โดยกล่าวถึงทิศทางนโยบายการต่างประเทศเบลเยียมที่ให้ความสำคัญกับประเทศในเอเชียและอเมริกาใต้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง หารือเกี่ยวกับสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอียู

ไทย