งานเลี้ยงรับรองให้ผู้สื่อข่าว จัดโดยสำนักงาน ททท.
สถานทูตจัดสอบให้นักเรียน นักศึกษาไทยในเบลเยียม

พิธีมอบรางวัลนักกีฬามวยไทยในเบลเยียม

องค์กรมวยไทยในเบลเยียมหรือBelgian Kickboxing, Muaythai & MMA Organisation (VKBM2 O) ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาดีเด่นประเภทต่างๆ ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ เมือง Hoogstraten มีผู้รักและสนใจกีฬามวยไทยกว่า 150 คน ประธานและเลขานุการสมาคมไทยเบล กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองอันตเวอร์ป เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ กงสุลอัครพงศ์ฯ ร่วมงาน

ในโอกาสดังกล่าว ได้มีการมอบรางวัลต่างๆ ให้ทั้งนักกีฬาชายและหญิง รวมถึงรางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬามวยไทยซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (lifetime achievement award) โดยเอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้เป็นผู้มอบรางวัลสูงสุดของงานวันดังกล่าว และได้มอบของที่ระลึกให้นายPatrick Van Acker ประธาน VKBM2 O เพื่อเป็นการเชิดชูคุณความดีที่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยมแพร่หลายในเบลเยียมด้วย

ไทย