พิธีมอบรางวัลนักกีฬามวยไทยในเบลเยียม
คณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังการบรรยายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานทูตจัดสอบให้นักเรียน นักศึกษาไทยในเบลเยียม

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) และนักเรียนระดับมัธยมซึ่งศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไทย ผ่านศูนย์การเรียนไทย (กศน) ได้เข้าสอบที่ห้องประชุม Gustave Rolin Jacquemyns ภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งได้รับเป็นสถานที่จัดสอบ และดำเนินการจัดสอบให้นักศึกษามสธ. และได้ให้การสนับสนุนสถานที่จัดสอบให้กับกศน.ในโอกาสเดียวกันด้วย

การใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษา ย่อมเป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิต โอกาสศึกษาต่อเพิ่มเติมในเบลเยียมมีอยู่อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพ หรือแม้แต่หลักสูตระยะสั้นต่างๆ ทั้งภาษาฝรั่งเศส ดัตช์ การประกอบอาหาร เบลเยียมเป็นรัฐสวัสดิการ จึงทำให้หากเลือกศึกษาต่อในระบบเบลเยียมจะสามารถทำได้โดยง่ายเพราะมีค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนต่างๆ ถูกมาก

แต่หากประสงค์จะศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาของไทย โอกาสดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ผู้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความร่วมมือกับมสธ. และสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยขยายโอกาสให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย

 

ไทย