เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่
ฉลองสงกรานต์ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

สงกรานต์ ๒๕๕๔ กับศูนย์การเรียนไทย กศน.

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ ศูนย์การเรียนไทย กศน. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมเมืองเซ็นต์นิกลาส หรือ Cultuurcentrum Sint-Nikklaas Vrije Ateliers ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๕ Rode Kruisstraat ๙๑๐๐

ในวันดังกล่าว ผู้ไปร่วมงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป และชมการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งการสาธิตมวยไทย รำไทย แฟชั่นโชว์ชุดไทย  นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายงานแกะสลักผักผลไม้และสบู่ การวาดร่ม สินค้าที่ระลึกและอาหารไทย

ในปี ๒๕๕๔ นี้ ศูนย์การเรียนไทยได้ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้จัดกิจกรรม ?ปีวัฒนธรรมไทย? ตลอดทั้งปี โดยในช่วงเดือนมกราคม ? มีนาคมที่เพิ่งผ่านมา ได้จัดแสดงนิทรรศการไทย โดยจัดแสดงภาพถ่าย ผ้าไทย เครื่องดนตรีไทย พระพุทธรูป ฯลฯ และในช่วงเดือนมีนาคม ? พฤศจิกายน จะเปิดสอนวิชาต่างๆ อาทิ ภาษาไทย การทำอาหารไทยเบื้องต้น นาฏศิลป์ไทย ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงเดือนกันยายน ? ตุลาคม จะจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย และจะจัดงานลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายนด้วย

กงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ได้ไปร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นในช่วงบ่าย และชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทย ซึ่งมีนักเรียนและครูกศน. ประมาณ 10 คนเป็นผู้เดินแบบ และได้ถือโอกาสแสดงความยินดีและชื่นชมกับชาวกศน. ที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ได้พบและแสดงความขอบคุณ   คุณ Nick Meiresone ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานศูนย์วัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่งได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนไทยและกศน. ตลอดมา

นอกจากงานสงกรานต์ของกศน. แล้ว สมาคมไทยและวัดไทยมีกำหนดจัดงานสงกรานต์ในปี ๒๕๕๔ ดังนี้ วัดไทยธรรมารามในวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ สมาคมเพื่อนไทยลักเซมเบิร์กร่วมกับวัดไทยพุทธารามจะจัดงานในวันเดียวกันในช่วงเย็นที่ศูนย์วัฒนธรรม Moutfort ซึ่งทางสถานทูตฯ จะไปให้บริการกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์กตั้งแต่ช่วงบ่ายด้วย   วัดธัมมปทีปในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ภายในบริเวณวัด และวัดพุทธารามในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ Shelter Park Spoor Noord : Dambruggestraat-Hardenvoort ๒๐๖๐ เมืองอันตเวอร์ป

ไทย