ฉลองสงกรานต์ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก
คณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาสถานการณ์และนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจในประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 18.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสมศักดิ์ ตาไชย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ในโอกาสการดูงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาและการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครู ที่สหภาพแรงงานยุโรปภาคการศึกษา (European Trade Union Committee for Education) โดยมีอัครราชทูตศรัณย์ฯ และทีมประเทศไทยกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วม

ไทย