คณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาสถานการณ์และนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจในประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย เยี่ยมสถานทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

งานเลี้ยงระหว่างคณะทูตอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee-ABC) กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 54 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อุปทูตศรัณย์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่สมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) ในโอกาสที่ AICHR เดินทางมาศึกษาดูงานองค์กรและสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของยุโรประหว่างวันที่ 22 ถึง 27 พ.ค. 2554 ตามคำเชิญของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนและผู้แทน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เข้าร่วมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ AICHR ทั้งนี้ AICHR เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎบัตรอาเซียน มีหน้าที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน มีผู้แทนจากทุกประเทศอาเซียนเป็นสมาชิก ผู้แทนจากประเทศไทยได้แก่ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2552 ซึ่งขณะนั้น ดร.ศรีประภาฯ เป็นอาจารย์ประจำศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะทำงานภาคประชาสังคมของไทยเพื่อการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคอาเซียน

ไทย