งานเลี้ยงระหว่างคณะทูตอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee-ABC) กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะทูตอาเซียนกับ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอียู (European External Action Service – EEAS)

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย เยี่ยมสถานทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. อุปทูต ศรัณย์ เจริญสุวรรณ ได้นิมนต์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว. วชิรเมธี มาแสดงธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยกรุงบรัสเซลส์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ การสนทนาธรรมน่าสนใจอย่างยิ่ง ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนต่างซาบซึ้งในข้อคิดที่ได้รับฟัง หลังจากนั้นได้ร่วมกันถวายเพลพระอาจารย์ ก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ไทย