พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย เยี่ยมสถานทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
อุปทูต ศรัณย์ฯ ต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เจ้ากรมเสมียนตรา

การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะทูตอาเซียนกับ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอียู (European External Action Service – EEAS)

เมื่อวันที่ 26 พ.ค 54 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คณะทูตอาเซียน (ASEAN Brussels Committee – ABC) ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตบรูไน อินโดนีเซีย พม่า อุปทูตไทย มาเลเซีย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ได้ร่วมประหารือชุมอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรก (First ABC-EEAS Informal Dialogue Meeting)  กับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอียู (European External Action Service – EEAS) นำโดยนาย Viorel Isticioaia Budura ผู้อำนวยการใหญ่ภูมิภาคเอเชีย  พร้อมด้วยนาย Michael Pulch ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ภูมิภาคเอเชีย นาย Seamus Gillespie หัวหน้าแผนกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นาย Georgios Antoniou เจ้าหน้าที่โต๊ะอาเซียน / ASEAN Regional Forum (ARF) โดยที่ประชุมมีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค เช่น  การที่อียูจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนในกรอบ ARF/PMC ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกรกฎาคม 2554 การสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติ ทั้งนี้ กรอบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวนับเป็นช่องทางใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทั้งระหว่างอาเซียนกับอียู

ไทย