การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะทูตอาเซียนกับ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอียู (European External Action Service – EEAS)
เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงรับรองคณะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อุปทูต ศรัณย์ฯ ต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เจ้ากรมเสมียนตรา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อุปทูต ได้ต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เจ้ากรมเสมียนตรา  พระชายกลาง อภิญาโณ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนาในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พันเอก (พิเศษ) ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ตุลาการศาลทหารกลาง ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมเสมียนตรา และคณะ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหภาพยุโรป  โดยคณะได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะพระธรรมทูตไทยในสหภาพยุโรป ครั้งที่ 6/2554 และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสหภาพยุโรป

ไทย