เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงรับรองคณะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คนไทยในเบลเยียมในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ระหว่างคณะทูตอาเซียนกับหัวหน้าพรรค ALDE ของรัฐสภายุโรป

เมื่อวันที่ 31 พ.ค 54 เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะประธานคณะทูตอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Guy Verhofstadt อดีตนายกรัฐมนตรีเบลเยียม ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ALDE (Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe) รัฐสภายุโรป และนาย Renaldas Vaisbrodas ที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของพรรค ALDE ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคณะทูตอาเซียนเข้าร่วมด้วย ได้แก่ เอกอัครราชทูตบรูไน พม่า ลาว เวียดนาม อุปทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และรองหัวหน้าคณะผู้แทนสิงคโปร์ วัตถุประสงค์ของการพบปะกันครั้งนี้คือการเสริมสร้างความสนิทสนม แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป ตลอดจนหารือถึงช่องทางที่จะช่วยขยายความร่วมมือระหว่าง ABC กับรัฐสภายุโรป ซึ่งมีบทบาทและอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปภายหลังสนธิสัญญาลิสบอนมีผลบังคับใช้

 

ไทย