อุปทูต ศรัณย์ฯ ต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เจ้ากรมเสมียนตรา
เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ระหว่างคณะทูตอาเซียนกับหัวหน้าพรรค ALDE ของรัฐสภายุโรป

เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงรับรองคณะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต แก่คณะผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นำโดย นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 5 ประเทศที่คัดค้านการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications – GIs) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยในสหภาพยุโรป ได้แก่ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเบลเยียมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2554 โดยมีอัครราชทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายเกษตร ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมด้วย

ไทย