เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ระหว่างคณะทูตอาเซียนกับหัวหน้าพรรค ALDE ของรัฐสภายุโรป
ข่าว ออท. พบ Langen

คนไทยในเบลเยียมในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

สถานเอกอัครราชทูตขอสรุปข่าวกิจกรรมคนไทยในเบลเยียม ทั้งด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย การศึกษา กีฬา ศิลปะ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายนเพิ่มเติม ดังนี้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ รับรองบัญชีงบดุลขององค์กร และพิจารณาแผนงานในอนาคต โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 20 คน

ที่ประชุมได้ลงมติเลือกรองประธานคนใหม่ คือคุณเครือวรรณ กาญจนสุวรรณ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลเบลเยียมเมื่อกว่า 40 ปีก่อน ซึ่งต่อมาได้สมรสกับชาวเบลเยียมซึ่งทำงานองค์การสหประชาชาติจนถึงระดับเอกอัครราชทูต นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองกรรมการคนไทยใหม่อีก 2 ท่าน และที่ปรึกษาชาวเบลเยียมอีก 2 คน และพิจารณาเปลี่ยนวาระการดำเนินงานจาก 2 ปี เป็น 4 ปี  ในโอกาสดังกล่าว  คุณเครือวรรณ ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่กับชาวต่างชาติ และการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ จากประสบการณ์ตนเองที่เคยใช้ชีวิตใน 13 ประเทศทั่วโลกซึ่งน่าสนใจยิ่งให้ทราบด้วย

ในวันเดียวกัน นักเรียนกศน. หลักสูตรสามัญ จำนวน 12 คน ได้เข้าสอบไล่ประจำปี 2553 โดย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อนุญาตให้ศูนย์การเรียนไทยหรือ กศน. ใช้ห้องประชุมเจ้าพระยาอภัยราชา (Gustave Rolin-Jaequemyns) เป็นห้องสอบในครั้งนี้

ในด้านศิลปะ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เอกอัครราชทูตอภิชาติได้ไปเยี่ยมชมแกลลอรี่ GMT + 7 และพบนายซาเวียร์ ลอมแบร์ต ผู้ก่อตั้งกลุ่มซอยวัด (Soi Wat) ซึ่งเพิ่งจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย-เบลเยียม ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมา  ในปัจจุบัน แกลลอรี่ GMT + 7 กำลังจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย คือคุณ อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการเก็บรวบรวมเส้นผมของตนเองนำมาถักทอเป็นงานศิลปะต่างๆ นิทรรศการดังกล่าวจะมีถึงวันที่ 7 กรกฎาคม ศกนี้

ทางด้านกีฬา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 กลุ่มเยาวชนไทยซึ่งได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาเอง ในชื่อ ไทยทีม โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดไทย ชุมชนไทยและสถานเอกอัครราชทูต ได้ลงแข่งกับทีมฟุตบอลเยาวชนจากทั้งหมด 6 ประเทศ ณ สนามซินต์แคธรีนวีฟเวอร์ ผลปรากฏว่า ไทยทีม ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยพบกับทีมกัมพูชา และสามารถครองถ้วยชนะเลิศอันดับหนึ่งได้อีกหนึ่งปี โดยมีชุมชนไทย พระสงฆ์ไทย ไปเป็นกองเชียร์และกำลังใจเป็นจำนวนมาก

สุดท้ายนี้ เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2554 สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมได้เป็นประธานจัดการประชุมสามัญประจำปี สมาพันธ์ครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป โดยได้นิมนต์พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มาเป็นองค์ปาถก และเชิญอ. สาลี่ ศิลปสธรรม ผู้เรียบเรียงหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด สวัสดี 1-6 สำหรับเด็กไทยในต่างประเทศมาเป็นวิทยากร โดยมีอัครราชทูตศรัณย์ (ในฐานะอุปทูตในขณะนั้น) ไปเปิดการประชุม

ไทย