คนไทยในเบลเยียมในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมหารือระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหภาพยุโรปกับทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์

ข่าว ออท. พบ Langen

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Werner Langen สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธาน Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ที่รัฐสภายุโรป ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น ตลอดจนหารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยคณะสมาชิกรัฐสภายุโรป มีแผนการที่จะเดินทางเยือนไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

 

ไทย