การประชุมหารือระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหภาพยุโรปกับทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูตเยี่ยมเมือง Leuven และพบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย Group-T Leuven University College

เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงรับรองคณะอธิบดีกรมศุลกากร

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 19.00 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุม Policy Commission ครั้งที่ 65 และ Council Session ครั้งที่ 117/118 ณ องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้แทนทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ไทย