เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงรับรองคณะอธิบดีกรมศุลกากร
เอกอัครราชทูตพบนักเรียนไทยในเบลเยียม

เอกอัครราชทูตเยี่ยมเมือง Leuven และพบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย Group-T Leuven University College

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต และนายอำนาจ พละพลีวัลย์ เลขานุการเอก เยือนเมือง Leuven โดยมีนาย Mohamed Ridouani รองนายกเทศมนตรีเมือง Leuven   ดร. Johan De Graeve  อธิการบดีมหาวิทยาลัย Group-T, Leuven University College  นักศึกษาและอาจารย์ชาวไทยของ Group-T รอต้อนรับ  โดยนาย Ridouani กล่าวต้อนรับและนำชมศาลาว่าการเมือง

ต่อจากนั้น ดร. De Graeve นำเอกอัครราชทูตและคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Group-T  พร้อมหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Group-T และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย  ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย Group-T มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

ไทย