เอกอัครราชทูตเยี่ยมเมือง Leuven และพบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย Group-T Leuven University College
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแด่พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ

เอกอัครราชทูตพบนักเรียนไทยในเบลเยียม

ใน วันที่ 24 มิถุนายน 2554 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษา และอาจารย์ชาวไทยในเบลเยียม เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาไทยและสถานเอกอัครราชทูต พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และแนวทางความร่วมมือระหว่างนักเรียนและหน่วยงานราชการในอนาคต

ไทย