พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแด่พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ
ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 อัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ และหัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำกรุงบรัสเซลส์ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พสกนิกรชาวไทยในเบลเยียม ได้ไปร่วมงานวันแม่ประจำปี 2554 ซึ่งวัดธัมมปทีป จัดขึ้น โดยมีคุณนฤมล ประทุมทา เป็นประธานจัดงาน

ในช่วงเช้า พระภิกษุสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาตร  อัครราชทูตในฐานะประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระ อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ตามลำดับ จากนั้น พระสงฆ์ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร  เวลา 11.30 น. จึงถวายภัตตาหารเพล และระหว่างพระสงฆ์ฉัน ทางวัดได้จัดให้มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยหลายชุด ซึ่งผู้แสดงเป็นลูกหลานคนไทยที่ใช้เวลาว่างมาเรียนนาฏศิลป์ไทยที่วัดในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วงบ่าย อัครราชทูตได้เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวคำถวายพระพร จากนั้น จึงถวายพานดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และบรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา และสรรเสริญพระบารมี จากนั้น  พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี ประธานสงฆ์วัดธัมมปทีป ได้จัดให้ลูกหลานคนไทยประกอบพิธี   ขอขมาแม่ มอบดอกมะลิ และร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม และตัวแทนเด็กไทยได้กล่าวสุนทรพจน์สดุดีพระคุณแม่ด้วย

กิจกรรมงานวันแม่ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนท้องถิ่น มีสถานีโทรทัศน์ไปขออนุญาตถ่ายทำข่าวเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและกิจกรรมของวัดไทยด้วย

ไทย