ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
ตลาดไทย ณ เมืองเบรเดน ปีที่ 3

เขตวอลูเว่แซงตฺ์ปิแอร์ร่วมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเทศกาลไทย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  กงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ได้เป็นผู้แทนมอบป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 6 หรือ Essence of Thailand ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับเขตวอลูเว่แซงต์ปิแอร์ จัดขึ้นที่ Place Dumon ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 ให้ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีวอลูเว่แซงต์ปิแอร์

ในโอกาสดังกล่าว ได้มีการหารือเพิ่มเติมเรื่องการเร่งประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้ เขตวอลูเว่แซงต์ปิแอร์ได้ตัดสินใจนำภาพงานเทศกาลไทยขึ้นเป็นหน้าปกนิตยสาร ซึ่งมียอดเผยแพร่ในท้องถิ่นสูงกว่า 20,000 ฉบับ

การนำภาพเกี่ยวกับประเทศไทยขึ้นเป็นหน้าปกนิตยสารนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นครั้งแรกที่นิตยสารดังกล่าวจะนำภาพของต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาพถ่ายจากในท้องถิ่น ขึ้นเป็นหน้าปก จึงเชื่อว่าจะช่วยให้คนท้องถิ่นรับรู้และให้ความสนใจประเทศไทยและการจัดงานเทศกาลไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

ไทย