เขตวอลูเว่แซงตฺ์ปิแอร์ร่วมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเทศกาลไทย
เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอันตเวิร์ป

ตลาดไทย ณ เมืองเบรเดน ปีที่ 3

นิตยสารโชคดีได้จัดงานตลาดไทยขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งเมืองเบรเดน (ฺBredene) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554  โดยมีผู้ประกอบการรายย่อยของไทยจำนวนมากร่วมออกร้านเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย วัตถุดิบ อาหารไทยและขนมไทย นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านนวดแผนไทยโบราณ การสาธิตการแกะสลักผัก ผลไม้ สบู่ การทำขนมทองม้วน โดยศูนย์การเรียนไทย (กศน.) และกงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ นักเขียนรับเชิญในคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวของนิตยสารโชคดีได้เดินทาง ไปร่วมแสดงความยินดีกับบรรณาธิการภาคภาษาไทยของนิตยสารโชคดีด้วย

งานดังกล่าวช่วยสร้างสีสันให้เมือง เบรเดน ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลแห่งหนึ่งที่คนเบลเยียมนิยมไปตากอากาศในฤดูร้อน ช่วยทำให้ผู้ไปร่วมงานได้มีโอกาสรู้จักประเทศไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่าง ประสบความสำเร็จยิ่ง เพราะจัดขึ้นตรงกับวันที่ทางเทศบาลเมืองได้ปิดถนนสายสำคัญที่เป็นแหล่งท่อง เที่ยวให้ประชาชนเดินเที่ยวถนนทั้งสายได้อย่างสะดวก

นิตยสารโชคดีเป็นนิตยสารรายสามเดือน ดำเนินงานโดยองค์กรสวัสดี ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร นิตยสารดังกล่าวเป็นนิตยสารภาษาไทยและภาษาดัทช์เล่มแรกในประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีคุณมัลลิกา เทียมแก้ว เป็นบรรณาธิการนิตยสารภาคภาษาไทย

ไทย