ตลาดไทย ณ เมืองเบรเดน ปีที่ 3
นิทรรศการภาพถ่ายชุดในวัด

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอันตเวิร์ป

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเมืองอันตเวิร์ป โดยมีนาย Jocelyn Timmermans กงสุลกิตติมศักดิ์ เมืองอันตเวิร์ป ให้การต้อนรับและนำชมที่ตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งใหม่ พร้อมทั้งมีโอกาสสร้างความคุ้นเคยกับผู้แทนสมาคม ThaiBel และThaivlac และในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินแก่ประธานสมาคม ThaiBelเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมด้วย

ในเวลาต่อมา เอกอัครราชทูตฯ นาย Timmermans และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาง Kathy Berx, ผู้ว่าราชการจังหวัดอันตเวิร์ป โดยมีการหารือถึงความสัมพันธ์ การค้า การลงทุน และกรอบความร่วมมือที่มีระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนบุคลากร/ความรู้ของการท่าเรือของไทยและเมืองอันตเวิร์ป ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีศักยภาพสูงและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย Timmermansเป็นผู้ประสานงาน มีแผนที่จะจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีหน้า โดยขอความร่วมมือจากนาง Berx ให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้านสถานที่จัด ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือในความเป็นไปได้ในรายละเอียดต่อไป

ไทย