เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอันตเวิร์ป
เอกอัครราชทูตยื่นสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป

นิทรรศการภาพถ่ายชุดในวัด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 สมาคมศูนย์การเรียนไทย (ศกร. กศน. บรูจก์ เบลเยียม) หรือ กศน. ได้ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเมืองซินต์นิกลาส (Cultuurcentrum Sint – Niklaas) จัดงานเลี้ยงรับรอง    เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณสุทธิดา รัตนพันธ์ ศิลปินเจ้าของผลงานภาพถ่ายชุด ?ในวัด? ซึ่งกำลังจัดแสดง   อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ ดังกล่าวระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2554 โดยมีกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองอันตเวอร์ป ให้เกียรติไปร่วมด้วย

ในพิธีเปิดงาน ศิลปินชาวเบลเยียมได้แนะนำผลงานดังกล่าว และแสดงความชื่นชมต่อความสามารถของศิลปินไทย หลังจากนั้น กงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อทางศูนย์วัฒนธรรมที่ได้ร่วมมือและสนับสนุน กศน. มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มี การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย พระพุทธศาสนา และการจัดงานทางวัฒนธรรมเช่นงานสงกรานต์เป็นต้น ซึ่งล้วนช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระดับประชาชนของเบลเยียมกับไทย จากนั้น จึงได้มอบเงินสนับสนุน จากทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้คุณโสพิศ ทับทิม ประธานสมาคมศูนย์การเรียนไทยด้วย

ในวันดังกล่าว คณะครูและนักเรียนกศน. ได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหารว่างไทยหลายอย่างที่เป็นที่ นิยม เช่น ข้างตังหน้าตั้ง สะเต็ะไก่ เกี๊ยวกรอบ ซึ่งประดับตกแต่งด้วยผักและผลไม้แกะสลัก การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการบรรเลงเพลงไทยด้วยเปียโน ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ไป ร่วมงานทุกคน

สำหรับกิจกรรมของกศน. ในลำดับต่อไป คือการจัดงานลอยกระทงในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 20.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ตั้งอยู่เลขที่ 25 Rode Kruisstraat 9100 Sint-Niklaas  ผู้สนใจอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกศน.  nfecbelgium@gmail.com หรือจากทางศูนย์วัฒนธรรมฯ vrije.ateliers@sint-niklaas.be

ไทย